Amerikaemigranter från Karl Gustaf 1865-1871


by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved


Jag har inventerat de tidigaste ”direktutvandrarna” till Norra Amerika. Med detta menar jag de som reste direkt till Amerika, d v s utan någon längre tids uppehåll i (vanligtvis) Nordnorge. Just från Karl Gustaf synes detta vara väldigt markant för åren kring 1865 och därefter. Det framgår nämligen i utflyttningslängderna att flera personer reser till Norge men ämnar därifrån ta sig till Amerika.
Problematik uppstår i bl a det faktum att vissa resenärer uttagit flyttningsbetyg, men ändå inte rest iväg. Även förekommer fall där de tagit ut flyttningsbetyg för Amerika, men de facto hamnat någon helt annan stans. I flera fall har de inte ens lämnat landet. Sedan har vi även det fenomenet att folk har rest iväg utomlands utan att begära flyttningsbetyg från den lokala kyrkoherden. De är svårare att säkert lokalisera.

Den första ”omgången” med tornedalingar i Amerika (alltså flera än en!) reste från Nordnorge sommaren 1864. Dessa personer hade varit i Norge ett antal år och drog nu vidare till Norra Amerika; ”det förlovade landet”. Utvandrarna härifrån var bördiga från Torneälvens bägge strandsidor med representanter från de svenska socknarna Nedertorneå, Karl Gustaf, Hietaniemi och Övertorneå, samt även från Karunki och Alkkula socknar på den finska älvsidan.
Nikkalafödde Petter Lahti (f. 1834, d. 1911 i Franklin, Minnesota) reste till Norra Amerika från Norge 1864, och han kom att fungera såsom en sammanhållande och förmedlande länk för finskspråkiga immigranter i Amerikas Förenta Stater. Han lär även ha hunnit deltaga i Amerikanska inbördeskriget åren 1864-1865 (dock ej verifierat).

Följande personer uppfyller kriterierna för uttagna flyttningsbetyg för emigration till Norra Amerika samt att de tydligen också kommit sig iväg med fartyg över Atlanten. Vad som senare har inträffat är i många fall helt okänt.

Karl Gustafs första amerikaemigranter reste iväg våren 1865.

1. Förre bonden Erik Magnus Jakobsson (f. 1831) med familj från Lappträsk (6 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norrge. Amerika” (utflyttningslängd) 8.4.1865. Men de kom sig aldrig över Atlanten utan återkom hem från Norge 1.12.1865. Men tanken var i vart fall den att Amerika var slutmålet. Och det är intressant. Detta är den tidigaste tornedalska planerade direktutvandringen (dock sägs det ju uttryckligen att de reser först till Norge, sedan till Amerika). Vad som sedan hände i Nordnorge är naturligtvis helt okänt.

2. Bonden Lars Olof Bergström (f. 1826) med familj från Lappträsk (6 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norrge. Amerika” 22.4.1865.

3. Bonden Henrik Wilhelm Lithner (f. 1830) med familj från Lappträsk (5 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norrge & Wadsö. Amerika” 22.4.1865.

4. Bonden Johan Bäckström (f. 1824) med familj från Lappträsk (7 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norrge & Wadsö. Amerika” 22.4.1865.

5. Inhyses Anders August Sundkvist (f. 1837) från Lappträsk (ensam). Flyttningsbetyg uttaget till ”Amerika. Okänd ort” 15.6.1865. Men denna emigration stannade också endast vid dess planering, varför Anders hade ”Återlämnat uttagen Attest till Amerika” 7.7.1865. Men återigen: det är tanken som räknas!

6. Bonden Johan Persson Välimaa eller Kauppila (f. 1832) med hustru och barn från Lappträsk (5 pers). Flyttningsbetyg till ”Norra Amerika” uttaget 5.7.1865. Detta är – såvitt jag kan finna – den första helt finskspråkiga familjen från Tornedalen som ”direktutvandrar” till Amerika. Måste finna ut var de hamnar!

Bonden Johan Persson Kauppila, f. 1832,
hustrun Eva Eriksdotter, f. 1829,
barnen
Maria, f. 1857,
Karl, f. 1861,
Vilhelmina, f. 1862.

7. Bonden Johan Henrik Matsson Mäki-Perttu (f. 1822) med familj från Lappträsk (5 pers). Flyttningsbetyg uttaget 12.7.1865. Men de kom på andra tankar och valde att stanna hemma: Återlämnat uttagen Attest till Amerika 7.8.1865.

8. Bonden Isak Isaksson Rova (f. 1835) med hustru Greta (f. 1838) och fyra barn från Korpikylä (6 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norra Amerika” 18.7.1865. Detta är den andra helt finskspråkiga familjen från Tornedalen som direktutvandrar till Amerika men de kan mycket väl ha varit den första som landsteg på amerikansk jord: i ett alldeles nyfunnet (för fjorton dagar sedan!) brev hem tre månader senare berättar Isak Rova genom tidsangivelser att de ska ha ankommit New York redan ”1 månad 2 dagar” efter att de lämnade hemmet i Korpikylä. Detta kan då ha skett redan omkring den 20 augusti 1865! Nu gäller det endast att få rätt på aktuell passagerarlista (och de teorier jag hade tidigare om att de landstigit i Quebec… ja de sprack totalt). Maken berättar att familjen blev kvar tre veckor i New York p g a att de blev bestulna på (sannolikt hela) reskassan, vilken de hade i guldmynt. Senare i september månad reste familjen till Chicago, Illinois, där de uppenbarligen blev kvar. Olyckliga öden: Mannen dör redan före 1870, hustrun dör 1884, äldsta sonen dör 1872, enda dottern dör 1879, yngsta sonen avliden före 1870. Kvar finns då endast den andre sonen Isak Rova d.y., född 1861. Han återfinns ännu vid liv 1883 i Chicago då han i stadens City Directories anges vara maskinist.

9. Bonden Johan Henrik Ekman (f. 1827) med hustru och barn från Lappträsk (7 pers). Flyttningsbetyg uttaget 21.7.1865. Men – som B-G Nilsson påpekat – ”Återlämnat uttagen Attest till Amerika” 7.8.1865. Dock reste mannen iväg senare 3.9.1869 (till Chicago), åter omkring 1872 (enligt Nilsson).

10. Förre bonden Nils Petter Rönnkvist (f. 1804, ensam). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norra Amerika” 1.8.1865.

När det gäller utvandringsåret 1865 så har 73 st personer (vuxna och barn) uppgivit att de skulle resa till Norge, vilket föranledde kyrkoherden Grape att lämna följande notering (inte helt utan värde i dessa sammanhang):
"Anm. 2. Flere af de till Finnmarken i Norrge utflyttade hafva uppgifvit sig skola derifrån emigrera till Amerika".

11. Förra bonden Johan Jakob Henriksson Haara (f. 1822) med familj från Keräsjoki (5 pers). Flyttningsbetyg uttaget till ”Tromsö & Amerika” 1.2.1866. På sannolika grunder antages att mannen avled i Holmes City, Minnesota, 1897.

12. Bondedottren Eva Mickelsdotter Pipping (f. 1844) från Korpikylä (ensam). Flyttningsbetyg uttaget till ”Norra Amerika” 20.6.1866. Sedermera gift med en person Viinikka från Kukkola i Cokato, Minnesota. Död där 1893.

13. Bonden Per Olof Tapani med hustru och barn från Kukkola (4 pers). Flyttningsbetyg uttaget 20.6.1866. Familjen återfinns inte i SCB:s emigrantlista, varför man kan misstänka att de inte kom sig iväg.

1867-1869: inga direktutvandrare till Norra Amerika utan enbart emigranter till Norge och Finland. Dock torde – såsom redan nämnts – några av dessa norgefarare sedermera ha hamnat i Amerika.

14. Bondsonen Karl Petter Johansson Haavistomaa (f. 1841) från Keräsjänkkä (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 22.6.1870. Men planerna visade sig vara för fantastiska och han kom sig inte iväg: (flyttningsattesten) ”Återkallad 1870”. ”Resan inställd” (Hfl).


15. Bondsonen Per Henriksson Sakari (f. 1843) med hustru från Karunki (2 pers). Flyttningsbetyg uttaget 30.6.1870. De kom sedermera till Hancock, Michigan. Han avled i Quincy 1878 (gruvolycka?).

16. Bondesonen Henrik Salomonsson Alamaa (f. 1840) från Kukkola (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 7.3.1871. Avliden 1886 i Hancock, Michigan.

17. Bondedottren Stina Johanna Johansdotter Haavistomaa (f. 1843) från Keräsjänkkä (ensam). Flyttningsbetyg till ”Amerika” uttaget 24.6.1871. Men anteckning omtalar att hon aldrig kom iväg: ”Resan inställd”.

18. Bonden Johan Erik Johansson Haavistomaa (f. 1836) med familj från Keräsjänkkä (5 pers). Flyttningsbetyg uttaget 25.6.1871.

19. Pigan Eva Greta Persdotter Markinhuhta (f. 1843) från Välikoski (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 25.6.1871. Gifte sig med en finne och dog i Calumet, Michigan, 1914.

20. Bondedottren Maria Johanna Andersdotter Paavo (f. 1844) från Kukkola (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 26.6.1871. Men hon synes inte heller ha lyckats ta sig till Amerika eftersom hon återinflyttar hem från Nedertorneå år 1874.

21. Förre bonden Johan Petter Efraimsson Kerttu (f. 1842) från Kukkola (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 26.6.1871. Sedermera död i New York Mills, Minnesota.

22. Bonden Erik Gustaf Henriksson Keskitalo (f. 1828) från Tossa (4 pers). Flyttningsbetyg uttaget 26.6.1871. Familjen bosatte sig i New York Mills, Minnesota, där han avled 1892.

23. Bondesonen Sakarias Henriksson Keskitalo (f. 1845) från Tossa (ensam). Flyttningsbetyg uttaget till ”Amerika” 26.6.1871. Ej med i SCB:s emigrantlista.

 

 

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server