Amerikaemigranter från Hietaniemi 1865-1878

by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved


Jag har inventerat de tidigaste ”direktutvandrarna” till Norra Amerika. Med detta menar jag de som reste direkt till Amerika, d v s utan någon längre tids uppehåll i (vanligtvis) Nordnorge.
Problematik uppstår i bl a det faktum att vissa resenärer uttagit flyttningsbetyg, men ändå inte rest iväg. Även förekommer fall där de tagit ut flyttningsbetyg för Amerika, men de facto hamnat någon helt annan stans. I flera fall har de inte ens lämnat landet. Sedan har vi även det fenomenet att folk har rest iväg utomlands utan att begära flyttningsbetyg från den lokala kyrkoherden. De är svårare att säkert lokalisera.

Den första ”omgången” med tornedalingar i Amerika (alltså flera än en!) reste från Nordnorge sommaren 1864. Dessa personer hade varit i Norge ett antal år och drog nu vidare till Norra Amerika; ”det förlovade landet”. Utvandrarna härifrån var bördiga från Torneälvens bägge strandsidor med representanter från de svenska socknarna Nedertorneå, Karl Gustaf, Hietaniemi och Övertorneå, samt även från Karunki och Alkkula socknar på den finska älvsidan.
Nikkalafödde Petter Lahti (f. 1834, d. 1911 i Franklin, Minnesota) reste till Norra Amerika från Norge 1864, och han kom att fungera såsom en sammanhållande och förmedlande länk för finskspråkiga immigranter i Amerikas Förenta Stater. Han lär även ha hunnit deltaga i Amerikanska inbördeskriget åren 1864-1865 (dock ej verifierat).

Följande personer uppfyller kriterierna för uttagna flyttningsbetyg för emigration till Norra Amerika samt att de tydligen också kommit sig iväg med fartyg över Atlanten. Vad som senare har inträffat är i många fall helt okänt.

Hietaniemis första amerikaemigranter reste iväg sommaren 1865.

1. Nybyggaren Johan Larsson Sundbäck (f. 1823) med hustru och sju barn från Saarijärvi. Flyttningsbetyg uttaget 15.7.1865. Genom Stefan Sundbäcks efterforskningar vet vi att familjen ankom New York med barken Mc Rathbone 4.11.1865.

2. Nybyggarsonen Johan Jakob Johansson Sundbäck (f. 1843) från Saarijärvi (ensam, son till ovanstående). Flyttningsbetyg uttaget 15.7.1865, ankom New York 4.11.1865. I utflyttningslängden är han noterad separat men i SCB:s emigrantlängd står han tillsammans med familjen.

3. Nybyggaren Karl Petter Nilsson (f. 1835) med familj från Kiilisjärvi (6 pers). Flyttningsbetyg till Norra Amerika uttaget 17.7.1865.

4. Nybyggaren Elias Eliasson (f. 1824) med familj från Kiilisjärvi (4 pers). Flyttningsbetyg uttaget 27.7.1865. I SCB:s emigrantlängd kallas han Nybyggaren Olof Elias Olsson, f. 1824. Sundbäck påpekar att denna familj troligen är identisk med den Olof Olofsson som fanns med på barken Rathbone, vilken anlände New York 4.11.1865.

5. Backstugusittaren Johan Persson Kangas med familj från Vitsaniemi (5 pers). Flyttningsbetyg uttaget till Norra Amerika 25.2.1866, men denna familj återfinns ej i SCB:s lista över faktiska emigranter. Blev de kvar hemma? Bör kontrolleras.

6. Bonden Johan Johansson Matinheikki eller Paloniemi (f. 1835) med familj från Vitsaniemi (6 pers). Flyttningsbetyg uttaget 26.2.1866. Familjen kom sedermera till Minnesota.

7. Förre bonden Per Persson Välimaa (f. 1828) med hustru och barn från Vuomajärvi (3 pers). Flyttningsbetyg uttaget 17.6.1866. Mannen avled i Holmes City, Minnesota, 1904.

8. Förre bonden Johan Johansson Palo eller Mäki (f. 1833) med hustru och barn från Koivukylä (7 pers). Flyttningsbetyg uttaget 27.6.1866.

Åren 1867-1872 var det ingen som antecknats officiellt såsom direktutvandrare till Norra Amerika, enbart emigranter till Norge och Finland. Av de som for till Norge har säkerligen flera senare dykt upp i Amerika.

1873: 6 st.
1874-1875: ingen.
1876: 1 st.
1877: 5 st.
1878: 6 st.

Åren därefter påbörjades den egentliga direktutvandringen till Norra Amerika, antalet resenärer utökades år för år. Dessa ovannämnda var dock Hietaniemi sockens pionjärer på Amerikas jord.

 

 

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server