Amerikaemigranter bördiga från Niemis by

by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved

PAGE 3

Ytterligare niemisbor som emigrerat från andra byar:

Nordnorge (Alta, Kåfjord, Hammerfest)

1866

Eva Kaisa Johansdotter Patron f. 1833 d. 1902
Maken Salomon Isaksson Nautapuodi f. 1823 d. 1898

Barnen
Maria f. 1855
Johan f. 1859
Isak f. 1862
Petter f. 1864

Till Norge som barn 1836 (Salomon reste till Norge 1847), därifrån (Kåfjord) till N. Amerika (med Trondheim som utresehamn, destination Quebec, Kanada) 2.6.1866. Landsteg 22.7.1866 Bosatta i Lake Norden, South Dakota, USA

1868

Maria Johanna Johansdotter Patron f. 1842
Till N. Amerika (från Kåfjord, Alta, Norge, över Trondheim) 23.5.1868. Gift Elias Andersson. Bosatta i Hancock, Michigan, USA

1869

Greta Elisabet Johansdotter Patron f. 1849, d. 1935
Till N. Amerika (från Kåfjord, Alta, Norge, över Trondheim) 22.5.1869. Gift Anders Lindström. Bosatta i Florence Township, Hamlin County, South Dakota

1870

Johan Aronsson Sikainen (Sirviäinen) f. 1840
Hustrun Maria Kaisa Henriksdotter Kallioistenmaa f. 1835

Barn
Johan Petter f. 1864

Till Norge (från Armasjärvi) 1867, därifrån (Alta) till N. Amerika (över Trondheim) 1870 (enligt Ilmonen II:303). Jag har ej återfunnit dem i Trondheimemigranternas databas. Bosatta i Savo Township, South Dakota, USA

Anna Lovisa Salomonsdotter Bergdahl f. 1845
Till Norge (från Armasjärvi) 13.3.1870 – ”Amer.” [svårläst]. Det synes som om skrivaren har noterat i Hfl att hon skulle vidare till N. Amerika. I utflyttningslängden står det endast ”Norge”. Har inte påträffats bland emigranter över Trondheim 1867-1930 samt inte heller återfunnits i norska folkräkningen 1875. Med all sannolikhet är hon dock identisk med hustrun “Anna Loviisa, synt. 1845”, som hade utvandrat troligen 1870, och som gifte sig med Johan Henrik Abramsson (Alanenpää), b. 1843 i Puostijärven alapää, d. 1915. Han hade rest till Norge 1866-1867 för att därifrån emigrera till N. Amerika 1870. Bosatta i Calumet, Michigan, USA

Isak Wilhelm Abrahamsson Alanenpää f. 1846 d. 16.2.1915
Till Norge (från Puostijärven alapää) 1866, därifrån till N. Amerika från Vadsö 17.6.1870 med destination Milwaukee, Wisconsin, USA. Reste vidare från Trondheim 29.7.1870 under namnet ”Isak V. Abrahamsen”. Bosatt i Cokato, Minnesota, USA. Återkom hem från Amerika till Armasjärvi (ensam) 2.1.1915

1871

Anna Gustava Gabrielsdotter Patron f. 1844 d. 1918
Till Norge senast 1869, därifrån (Hammerfest) till N. Amerika (över Trondheim till Hancock, Michigan) 2.6.1871. Gift Johan Jussila. Bosatta i Calumet, Michigan, USA

1872

Isak Wilhelm Gabrielsson Patron f. 1845
Till Norge 1865, därifrån (Hammerfest) till N. Amerika (över Trondheim till Hancock, Michigan) 29.5.1872. Emigrationen registrerad 11.3.1872. Bosatt i Savo Township, South Dakota, USA

Johan Johansson Patron f. 1809 d. 1880
Hustrun Anna Greta Aronsdotter Keksi f. 1811 d. 1888
Till Norge 1836, därifrån (Alta) till N. Amerika (över Trondheim till Quebec, Kanada) 29.5.1872. Bosatta i Calumet, Houghton, Michigan, USA

1873

Johan Fredrik Persson Viippa f. 1835 d. 1916
Hustrun Eva Kaisa Johansdotter Patron f. 1820 d. 1910

Barn
Greta Johanna f. 1854

Till Norge (mannen) 1867, de övriga 1868, därifrån (Alta) till N. Amerika (över Trondheim till Hancock, Michigan) 29.5.1873. Bosatta i Poinsett, South Dakota, USA

Puhkuri

1893

Frans Oskar Persson Lustig f. 1874
Till N. Amerika 7.6.1893. ”emigrerat med sin faders medgifvande”

1898

Petter Olof Persson Lustig f. 1872
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1898. ”vistas i N. Amerika se´n 1898”

1908

Johan Axel Persson Lustig f. 1887 levde 1969
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1908-1909. ”Amerika 09, 10, 11”

1922

Elin Sofia Persdotter Lustig f. 1884
Till N. Amerika 12.9.1922

Puostijärven alapää

1886

Johan Mariasson Viippa f. 1861
Till N. Amerika 1.6.1886, återkom hem 26.10.1894 till Puostijärvi, senare till Sirviäinen i Armasjärvi, tillsammans med hustru och fem barn. Hade bott i Quincy Mine, Michigan, USA

1887

Abraham Persson Kaarle (Viippa) f. 1851
Till N. Amerika 29.6.1887

Laitamaa

1881

Johan Petter Aronsson Viippola f. 1842 d. 21.12.1927
Hustrun Lena Stina Aronsdotter Lantto f. 1848

Barnen
Laura Josefina f. 1873
Kaisa Sofia f. 1875
Nancy Maria Gunilla f. 1878
Aina Kristina Hilda f. 1881

Till N. Amerika 25.6.1881, mannen återkom hem (ensam) 20.2.1926

Koivukylä

1881

Isak Wilhelm Persson Patron f. 1865 d. 1941
Till N. Amerika 14.6.1881. Dödförklarad 1950 med antaget dödsdatum 30.6.1891. Bosatt i Brocket, North Dakota, USA

1888

Petter Arvid Persson Patron f. 1869 d. 1898
Till N. Amerika 12.6.1888. Dödförklarad 1950 med antaget dödsdatum 30.6.1898

1890

Maria Johanna Persdotter Patron f. 1872 d. 1900
Till N. Amerika 16.5.1890. Dödförklarad 1950 med antaget dödsdatum 31.5.1900

1900

Hilda Maria Eriksdotter Salmi f. 1880
Till N. Amerika 12.7.1900

1903

Isak Helmer Isaksson Piekkola f. 1879
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903

1910

Karl Sefanias Sefaniasson Honkamaa f. 1889
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1910. Bosatt i Royal Oak, Oakland, Michigan, USA

1911

Johan Leander Sefaniasson Honkamaa f. 1892
Eventuellt till N. Amerika omkring 1911; frånvarande 1911, 1912, 1913. Överförd till obefintlighetsbok 31.12.1913. Återkom hem 2.1.1914. Utvandrade till N. Amerika (igen?) omkring 1923, eller kan det i själva verket vara så att han utvandrade 23.11.1919? Detta datum står noterat på brodern Emil Honkamaa, men denne vet vi reste redan 1913

1913

Emil Sefaniasson Honkamaa f. 1893
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1913. Reste från Göteborg 10.12.1913 med destination New York, New York, USA. Enligt Hfl uttog han flyttningsbetyg för N. Amerika 23.11.1919, men denna uppgift torde istället avse brodern Johan Leander Honkamaa?

1923

Erik Axel Sefaniasson Honkamaa f. 1898
Till N. Amerika omkring 1923, återkom hem 27.11.1933

1924

Oskar Honkamaa (Koski) f. 1903 d. 1997
Till N. Amerika omkring 1924. Bosatt i San Bernardino, Kalifornien, USA

1928

Gustaf Adolf Honkamaa f. 1905 d. 1973
Till N. Amerika 1928. Reste från Göteborg 16.11.1928 med destination Detroit, Michigan, USA. Återkom hem tillsammans med hustru och barn 1939

Persomajärvi

1891

Johan Petter Salomonsson Juntti (Puhkuri) f. 1860
Till N. Amerika 7.6.1891, återkom hem sensommaren 1899. Utvandrade igen 1907 (från Persomajärvi)

Nedertorneå / Haparanda stad

1875

Emanuel Andersson f. 1832 d. 1904
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg hösten 1875, återkom hem något år senare. Till N. Amerika igen utan betyg omkring 1896, återkom hem vid midsommartiden 1902 (se ovan under Niemis 1853)

1883

Frans Emanuel Andersson f. 1857
Hustrun Sofia Josefina Jakobsdotter Hiukka f. 1859

Barnen
Frans Hjalmar
f. 1881
Maria Karolina f. 1882

Till N. Amerika 29.9.1883 (hfl). Enligt emigrantregistret CD-Emigranten (1996) avreste arbetaren Frans Andersson från Haparanda, 26 år gammal, ensam med Malmö som utresehamn till Black Hills, South Dakota, USA, 28.6.1883. Möjligen kom då familjen efter några månader senare

1893

Petter Abraham Persson Matkajärvi f. 1873
Till N. Amerika 8.6.1893

Greta Vilhelmina Persdotter Matkajärvi f. 1876
Till N. Amerika 8.6.1893

1902

Karl Johan Henriksson Kaarle f. 1868 d. 1916
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg (?) senast omkring 1902, återkom hem tillsammans med hustru och två barn omkring 1907

Ruskola

1880

Petronella Salomonsdotter Bergdahl f. 1858
Till N. Amerika 1.6.1880

Haapakylä

1895

Olof Edvard Karlsson Wikström f. 1876
Till N. Amerika 30.9.1895

1896

Amanda Kristina Karlsdotter Wikström f. 1878
Till N. Amerika 1.6.1896

1898

Johanna Josefina Karlsdotter Wikström f. 1879
Till N. Amerika 25.8.1898

1900

Abraham Persson Tiensuu f. 1875
Till N. Amerika 17.7.1900 (dräng)

Matarinki

1883

Maria Matilda Isaksdotter Korva f. 1857
Till N. Amerika 1.6.1883 (piga)

1929

Karl Gottfrid Lustig f. 1907 d. 1968
Till N. Amerika (Kanada) 1929. Reste från Göteborg 4.5.1929 med destination Reverstoke, British Columbia. Bosatt i British Columbia, Kanada. Återkom hem i början av 1930-talet

Turtola

Jöns Henriksson Kaarle f. 1843
Hustrun Sofia Karolina Pääkkönen f. 1832
Till N. Amerika 27.5.1887

Pajala

Karl Emil Hildasson Frisk f. 1891 d. 1982
Till N. Amerika ??, återkom hem till Niemis ??

Närkki

1891

Maria Josefina Aronsdotter Tiensuu f. 1856 d. 1893
(änka 1889 efter Isak Persson Heikka)

Barn
Karl Gustaf
f. 1882

Till N. Amerika 1891

Malmberget / Gällivare

1902

Frans Gustaf Josefinasson Wennberg f. 1879 d. 1970
Till N. Amerika 1902. Reste med fartyget Salmo från Trondheim 3.7.1902 med destination Hibbing, Minnesota. Återkom hem tillsammans med hustru och tre barn (till Kiruna) 1907. Utvandrade till Amerika igen (från Kiruna) 1909. Reste från Trondheim 6.10.1909. Återkom ånyo omkring 1910

1909

Karl Johan Persson Patron f. 1861 d. 1950
Till N. Amerika 19.5.1909, återkom hem efter något/några år. Resan gick till Toronto, Ontario, Kanada

Kiruna

1924

Karl Ludvig Abrahamsson Kalliainen f. 1897
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1924

1928

Hanna Matilda Abrahamsdotter Kalliainen f. 1899
Till N. Amerika 21.4.1928

Nederkalix

1909

Anna Vilhelmina Karlsdotter Forsman f. 1887 d. 1975
Maken Johan Arvid Nilsson f. 1880 d. 1942
Till N. Amerika 29.7.1909. Bosatta i Ishpeming, Marquette, Michigan; USA

Population of Niemis village 1860-2001, taken each year at December 31st:

1860 = 295 people
1870 = 263
1880 = 272
1890 = 230
1900 = 237
1910 = 270
1920 = 379
1930 = 323
1940 = 350
2000 = 155
2001 = 147

Population of Armasjärvi village 1860-2001, taken each year at December 31st:

1860 = 191 people
1870 = 199
1880 = 214
1890 = 190
1900 = 188
1910 = 191
1920 = 200
1930 = ----
1940 = ----
2000 = 103
2001 = 101

 The End

File created 23.9.2002

/ST

PAGE 1  |  PAGE 2  |  PAGE 3

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server