Amerikaemigranter bördiga från Niemis by

by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved

 PAGE 2

Armasjärvi by

1870

Johan Aronsson Sikainen (Sirviäinen) f. 1840
Till Norge (Alta) med hustru och son 1867, därifrån till N. Amerika 1870. Bosatt i Savo, South Dakota, USA (se under Nordnorge, nedan)

Anna Lovisa Salomonsdotter Bergdahl f. 1845
Till Norge 13.3.1870, därifrån till N. Amerika troligen samma år. Gift Abramsson (Alanenpää) i Calumet, Michigan, USA (se under Nordnorge, nedan)

1877

Salomon Oskar Persson Nikulas f. 1855
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1877-1878 (eventuellt redan 1876?)

1878

Erik Anders Salomonsson Bergdahl f. 1853
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1878. ”Har många år vistats i Amerika” (1880-talet)

1880

Josefina Isaksdotter Pikkuniemi f. 1860
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1880

1881

Petter Olof Persson Nikulas f. 1858
Till N. Amerika 31.5.1881

1883

Salomon Oskar Salomonsson Kaarle f. 1861 d. 1930
Blivande hustrun (gifta i Amerika 1883) Eva Katarina Eriksdotter Nikulas f. 1854 d. 1927

Till N. Amerika 5.6 och 7.6.1883, återkom hem tillsammans med en fosterson Emil Edward Toppila-Carlson f. 1887 i Calumet, Michigan; obefintlig 1915, den 4.11.1897. Bosatta i Calumet, Michigan, USA

Johan Eriksson Nikulas f. 1856 d. 1943
Till N. Amerika 7.6.1883, återkom hem 1899. I Amerika arbetade han de första sex åren i Kanada med järnvägsbygget Halifax-Vancouver (600 mil). Därefter emigrerade han därifrån till Australien, där han stannade under åtta års tid, innan han återvände hem till Armasjärv

1884

Erik Wilhelm Eriksson Nikulas f. 1860
Till N. Amerika 10.6.1884. Uttagit flyttbetyg för N. Amerika redan 23.5.1883, men kom sig tydligen inte iväg förrän ett år senare

1886

Isak Persson Saariniemi f. 1859
Till N. Amerika 1.6.1886

Ida Josefina Persdotter Vasikkaoja f. 1866
Ämnade till N. Amerika 1.6.1886, men återlämnade flyttningsbetyget

Johan Petter Persson Vasikkaoja f. 1874
Ämnade till N. Amerika 1.6.1886, men återlämnade flyttningsbetyget

Selma Karolina Eriksdotter Nikulas f. 1867
Till N. Amerika 8.6.1886

Katarina Maria Jakobsdotter Pitkäniemi f. 1859
Till N. Amerika 24.7.1886

Karl Johan Isaksson Korva f. 1864
Till N. Amerika 25.7.1886

Isak Wilhelm Johansson Sirviäinen (Rova) f. 1864
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1886-1887; ”utvandrat till Alaska? Obef.?”

Petter Eriksson Nikulas f. 1863 d. 1894
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1886-1887. Uttagit frejdebetyg 12.9.1886. ”Säges hafva emigrerat till Amerika”, ”Död i Amerika 21/10 94”. Bosatt i Calumet, Michigan, USA

Katarina Vilhelmina Salomonsdotter Kaarle f. 1866
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1886-1888, återkom hem 9.11.1896. Gift i Amerika med N.N. Marjeta, d. där. Omgift Henrik Oskar Henriksson Sirviäinen (se nedan 1903)

1887

Karl Johansson Mäkitalo (Nikulas) f. 1858
Till N. Amerika 26.5.1887

Johan Johansson Mäkitalo (Sirviäinen) f. 1850
Till N. Amerika 26.5.1887
Hustrun Maria Karolina Johansdotter Fors (Saariniemi)
f. 1859

Barnen
Frans Oskar
f. 1884

Isak Emil f. 1886
Till N. Amerika 30.5.1887. Gift Isak Persson Saariniemi (se ovan 1886)

Per Henriksson Lammi (Kaarle) f. 1834
Hustrun Margareta (Greta) Johanna Ersdotter Haara f. 1850

Barnen
Ida Maria
f. 1872
Hilda Vilhelmina
f. 1873
Petter Oskar
f. 1876
Johan Emil
f. 1878
Johanna Evelina
f. 1880
Regina Matilda
f. 1882
Axel William
f. 1887


Till N. Amerika 25.8.1887

1888

Karl Josef Isaksson Hjort-Rova f. 1868 d. 1941
Till N. Amerika 21.5.1888, återkom hem 1896 med hustru och två barn

Arvid Salomonsson Bergdahl f. 1868 d. 1955
Till N. Amerika 21.5.1888, återkom hem 18.4.1904. Emigrerade igen till Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1911 (frånvarande 1912, 13, 14), återkom hem än en gång 1929
Hustrun Maria Matilda Persdotter Saariniemi (Mäkitalo) f. 1858
Till N. Amerika 22.5.1888. Gift Johan Johansson Mäkitalo (Sirviäinen) (se 1887)

1890

Johan Arvid Salomonsson Kaarle f. 1870 d. 1918
Till N. Amerika 25.6.1890, återkom hem 1.6.1895. Till Amerika igen utan flyttningsbetyg omkring 1903, återkom ännu en gång tillsammans med hustru och tre barn 26.10.1909

Sofia Elisabet Salomonsdotter Bergdahl f. 1871
Till N. Amerika 12.9.1890

Isak Arvid Eriksson Nikulas f. 1869
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1890. ”vistas i Amerika” (tidigt 1890-tal)

1891

Hilma Maria Johansdotter Modig f. 1872
Till N. Amerika 27.5.1891

Johan Henrik Persson Kaarle f. 1873
Till N. Amerika 8.6.1891

Greta Brita Persdotter Kaarle f. 1875
Till N. Amerika 8.6.1891

Johan Arvid Henriksson Puhkuri f. 1867
Till N. Amerika 8.6.1891

Stina Kaisa Henriksdotter Sirviäinen f. 1872
Till N. Amerika 8.6.1891

Isak Wilhelm Larsson Niemi f. 1873
Till N. Amerika 6.8.1891

1892

Oskar Isaksson Pikkuniemi f. 1864
Hustrun Ida Maria Isaksdotter Ylihuhta (Kauppila) f. 1865
Till N. Amerika 7.5.1892

Kan Emil Pikku f. 1896 d. 1971, Houghton, Michigan, USA, vara en son?

Emil Eriksson Nikulas f. 1872 d. 1955
Till N. Amerika 31.5.1892. ”Död i Amerika den 23 januari 1955 enl. med. från Finlands konsulat, New York”

Hilda Sofia Isaksdotter Korva f. 1873
Till N. Amerika 31.5.1892

Charlotta Salomonsdotter Bergdahl f. 1873
Till N. Amerika 12.6.1892

Sofia Matilda Persdotter Vasikkaoja f. 1876
Till N. Amerika 27.6.1892

1893

Petter Arvid Salomonsson Nikulas f. 1868 d. 1930
Till N. Amerika 25.4.1893, återkom hem omkring 1897

Karolina Salomonsdotter Bergdahl f. 1875
Till N. Amerika 1.6.1893; ”Eger faders medgifvande att emigrera”. Reste från Göteborg 23.6.1893 med destination Quebec, Kanada

Margareta (Greta) Matilda Olsdotter Drugge f. 1874
Till N. Amerika 1.6.1893. ”emigrerar med faders medgifvande”. Gift John Rova. Bosatta först i Hancock, Michigan, USA, senare i Oregon, USA

Johan Henrik Isaksson Kaisajuntti f. 1873
Till N. Amerika 29.6.1893

Anna Kristina Isaksdotter Korva f. 1876
Till N. Amerika 29.6.1893. ”Eger Moders skriftliga medgifvande att emigrera”

1895

Vilhelmina Persdotter Kaarle f. 1877
Till N. Amerika 6.6.1895, ”Emigrerar med förmyndarens medgifvande”

Johanna Vilhelmina Isaksdotter Korva f. 1874
Till N. Amerika 6.6.1895

Axel Salomonsson Bergdahl f. 1879 d. 1970
Till N. Amerika 7.7.1895. ”emigrerat med fadrens medgifvande”. Bosatt i Atlantic Mine, Michigan, USA

1896

Amanda Kaisasdotter Pudas f. 1878
Till N. Amerika 30.6.1896. ”emigrerat med stjuffaders, Isak Henriksson Tiensuu, medgifvande”

1898

Cecilia Johansdotter Modig f. 1876
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1898

1899

Johanna Karlsdotter Tolonen f. 1880
Till N. Amerika 9.7.1899 (piga å nr 4 Nikulas)

1900

Petter August Isaksson Korva f. 1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1900. Frejdebetyg uttaget 12.6.1900

1901

Karl Oskar Augustsson Leukumaa (Lackman) f. 1879
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1901

1902

Anna Vilhelmina Britasdotter Pikkuniemi f. 1884
Till N. Amerika 27.6.1902

Anna Johansdotter Pikkuniemi (Rova) f. 1883
Till N. Amerika 6.7.1902. ”emigrerat med husb. tillåtelse”

Isak Wilhelm Isaksson Kaisajuntti f. 1871 d. 1919
Hustrun Anna Johanna Johansdotter Modig
f. 1874
Till N. Amerika 1902. Frejdebetyg uttaget 1902. Bosatta i Atlantic Mine, Houghton, Michigan, USA

Isak Johansson Pikkuniemi (Rova) f. 1882
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1902. Frejdebetyg 1902

Edvard Isaksson Korva f. 1882
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1902. Frejdebetyg 1902

Petter Arndt Persson Holster (Lammi) f. 1881 d. 1945
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1902. Bosatt i Kanada

William Johansson Knekta f. 1875
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1902

Johan Herman Gretasson Sirviäinen f. 1876
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1902

1903

Flora Lydia Johansdotter Viippa f. 1887
Ämnade till N. Amerika 1.6.1903, men återlämnade flyttningsbetyget 4.11.1903

Aina Maria Persdotter Vasikkaoja f. 1887
Till N. Amerika 3.6.1903

Johan Axel Andersson Drugge f. 1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903

Henrik Oskar Henriksson Sirviäinen f. 1877 d. 1910-talet
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903, återkom hem omkring 1905. Emigrerade igen till Amerika omkring 1908

Johan Albin Johansson Sundberg f. 1880
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903 (eventuellt redan 1902?). ”Amerika 1903”

1904

Petter Olof Salomonsson Kaarle (Tiensuu - Höökkeri) f. 1874
Hustrun Maria Matilda Henriksdotter Sirviäinen f. 1880
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904

Hilda Evelina Henriksdotter Sirviäinen f. 1878
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904

Johanna Kristina Johansdotter Viippa f. 1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904

Robert Hjalmar Isaksson Åström f. 1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904

Karl Johan Karlsson Puodinen f. 1884
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904-1905

1905

Hilda Sofia Andersdotter Drugge f. 1884
Till N. Amerika 10.6.1905

William Artur Johansson Viippa f. 1889
Till N. Amerika 12.6.1905

1906

Hulda Cecilia Persdotter Vasikkaoja f. 1889
Ämnade till N. Amerika 19.9.1906, återkom hem 30.10.1906. Kom aldrig iväg över Atlanten

Frans Oskar Johansson Rova (Pikkuniemi) f. 1890
Till N. Amerika utan utflyttningsbetyg omkring 1906-1907

1909

Karl Emil Britasson Pikkuniemi f. 1888
Till N. Amerika 31.3.1909

1911

Henrik Benjamin Henriksson Myllymäki f. 1890
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1911-1912

1912

Rikard Maurits Johansson Viippa f. 1891
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1912

1913

Selma Josefina Persdotter Holster f. 1892 d. 1965
Eventuellt till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1913; frånvarande 1913, 1914. Till obefintlighetsboken 10.12.1915. Återkom hem 1920 med make Karl Johan Sofiasson Lehto

1916

Emma Kristina Mauritsdotter Joki f. 1898 d. 1980
Till N. Amerika 28.9.1916. Gift Raukkinen

Frida Vilhelmina Sirviäinen (Henriksson) f. 1900
Till N. Amerika 28.9.1916

Leonard Alexander Oskarsson Sirviäinen (Henriksson) f. 1898
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1916

1922

Aina Julia Sirviäinen – Henriksson f. 1906
Till N. Amerika 26.8.1922

1928

Arvid Henriksson Myllymäki f. 1895
Till N. Amerika 1928. Bosatt i Kanada

Lempi Lydia Joki f. 1903 d. 1988
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1928. Gift Piikkilä. Bosatta i Merril, Wisconsin, USA

1930

Rikard Evert Modig f. 1911
Till N. Amerika 1930. Reste från Göteborg 2.8.1930 med destination Detroit, Michigan, USA

1946

Johanna Kristina Mariasdotter Sirviäinen (Joki) f. 1876 d. 1948
(änka 1944 efter Johan Maurits Johansson Joki)
Till N. Amerika 25.9.1946

Population of Armasjärvi village 1860-2001, taken each year at December 31st:

1860 = 191 people
1870 = 199
1880 = 214
1890 = 190
1900 = 188
1910 = 191
1920 = 200
1930 = ----
1940 = ----
2000 = 103
2001 = 101

File created 30.9.2002

/ST  

   PREVIOUS  NEXT

PAGE 1  |  PAGE 2  |  PAGE 3

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server