Amerikaemigranter bördiga från Niemis by

 by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved

PAGE 1

Även emigranter från Armasjärvi by  samt  några niemisbor vilka utvandrat när de varit bosatta i någon  annan  by

Efter 1923 endast sporadiska  anteckningar.

Samtliga personer nedan har en historisk anknytning till  Niemis  by i någon form, även om inte alla fysiskt var bosatta i byn vid  tidpunkten för utvandringen. Detta har i sådana fall angetts  inom  parantes.

Datum  för utvandringen nedan är (i de flesta fall) det  datum som står  på det av kyrkoherden utfärdade flyttningsbetyget. Själva avresan  hemifrån till aktuell utresehamn har följaktligen inträffat  några dagar eller  någon vecka senare. Inom en månad skulle  avresa påbörjas.

Den första  utvandraren från Niemis som reste ”direkt”  till Norra Amerika  reste iväg sommaren 1873, medan Armasjärvis första kom sig  iväg  1876 eller 1877.

Det var  väldigt vanligt förekommande att tornedalingar  reste upp till  Nordnorge. Väl där har många av dem sedermera utvandrat till  Norra Amerika. Dessa personer är inte fullt så lätt att alltid  lokalisera såsom  amerikautvandrare.

En sådan här förteckning kan aldrig bli  fullständig.

Niemis by

1853 à

Emanuel Mansten  (Andersson) f. 1832 d. 1904
Till Norra Amerika redan under 1850-talet men då inte  som utvandrare utan såsom yrkesarbetande sjöman.  Omnämnes som sjöman redan  omkring 1853; ”sjöman, seglar utrikes”  (SCB 31.12.1860). I Nedertorneå dombok  oktober 1883 berättar  Emanuel själv att han varit åtskilliga resor till Amerika.  Utvandrade  som privatperson (då boendes i Haparanda) till N. Amerika utan  flyttningsbetyg hösten 1875, återkom hem något år senare.  Till N. Amerika igen  utan betyg omkring 1896, återkom hem vid  midsommartiden 1902.

Men om sjömannen Emanuel Mansten varit till Norra Amerika  före 1873 (när den första niemisbon reser direkt hemifrån dit),  vet vi  icke. Men det är tämligen troligt. Dock synes han inte  ha genomfört sin första  riktiga ”emigration” förrän år  1875. De tidigare  amerikaresorna skedde ju inom yrket,  tjänsten

1866          

Eva Kaisa Johansdotter Patron f.  1833 d. 1902
Till Norge (Kåfjord) som barn 1836, därifrån tillsammans med make Nautapuodi och fyra barn  till N. Amerika 2.6.1866. Landsteg 22.7.1866 Bosatta  i Lake Norden, South  Dakota, USA (se under Nordnorge,  nedan)

1871

Anna Gustava Gabrielsdotter  Patron f.  1844 d. 1918
Till Norge (Hammerfest) senast 1869, därifrån till N. Amerika 2.6.1871. Gift Jussila i  Calumet, Michigan, USA (se under Nordnorge, nedan)

1872

Isak Wilhelm Gabrielsson  Patron f.  1845
Till Norge (Hammerfest) 1865, därifrån  till N. Amerika  29.5.1872. Bosatt i Savo, South Dakota, USA (se under Nordnorge,  nedan)

Johan Johansson Patron f.  1809 d. 1880
Till Norge (Kåfjord) 1836, därifrån  tillsammans med  hustru till N. Amerika 29.5.1872. Bosatta i Calumet, Michigan, USA (se under Nordnorge,  nedan)

1873

Johan Fredrik Persson  Viippa f.  1835 d. 1916
Till Norge (Alta) 1867-1868, därifrån  tillsammans med  hustru och styvdotter till N. Amerika 29.5.1873.  Bosatta i Poinsett, South Dakota, USA (se under Nordnorge,  nedan)

Isak Isaksson Forsman  (Rova) f.  1850
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg sommaren 1873

Johan Johansson  Tiensuu f.  1851
Till N. Amerika utan  flyttningsbetyg sommaren  1873

Eva Isaksdotter  Joki f.  1848 d. 20.10.1879
Barn

PetterAugust f. 1871
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg sommaren 1873;  ”vistas i Amerika”

1878

Karl Oskar Johansson Mörtberg f.  1845

Till N. Amerika 1.4.1878

1879

Maria Johanna Johansdotter  Sammeli f.  1855
Till N. Amerika 14.6.1879

Jakob Aronsson  Tiensuu f.  1858 d. 1946
Till N. Amerika 16.6.1879. Bosatt i Wellington, British Columbia, Kanada

Petter Abrahamsson Kaisajuntti  (Kaisa) f.  1852 d. 24.9.1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1879-1880.  Död ”genom explosition i en grufva” (Hmi dödbok);  ”vådligen omkommen i en grufva  i Norra Amerika” (SCB), vilket  sannolikt avser norra Michigan

1880 

Greta Vilhelmina Aronsdotter  Tiensuu f.  1861
Till N.  Amerika 30.5.1880. Ogift. Bosatt i Houghton, Michigan, USA

Isak Johansson Juntheikki  (Luppio) f.  1840 d. 1911
Till N. Amerika 31.5.1880, återkom hem 11.11.1883

Albert Johansson Mörtberg f.  1854
Till N. Amerika 31.5.1880

Jakob Abrahamsson Kaisajuntti  (Kaisa) f. 1859
Till N. Amerika 28.6.1880

1881

Isak Isaksson Pieti  (Tiensuu) f. 1842
Till N. Amerika 30.7.1881.  Bosatt i Falun, Alberta,  Kanada

Abraham Aronsson  Viippola f.  1848
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1881-1882

1882

Abraham Olofsson  Lustig f.  1858

Hustrun Emma Karolina Persdotter Nikulas f. 1864
Till N. Amerika 25.6.1882

1883

Karl Olofsson  Lustig f.  1862 d. 1909
Till N. Amerika 13.5.1883, återkom hem 7.11.1896  tillsammans med hustrun Anna Juntunen

Johan Isaksson  Kermuniemi f. 1861 d. 1939
Till N. Amerika 29.5.1883. Bosatt i Mass City, Michigan, USA

Karl Johan Isaksson  Joki f. 1862
Ämnade  till N. Amerika 1.6.1883, men återlämnade flyttningsbetyget  26.6.1883

Johan Isaksson  Tornberg f.  1863, d. omkring 1920
Till N. Amerika 1.6.1883. Bosatt i Lead, South Dakota, USA

Isak Isaksson  Kermuniemi f. 1854 d. 1930
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg sommaren 1883.  Bosatt  i Lead, South Dakota, USA

Aron August Aronsson Tiensuu  (Hill) f.  1863 d. 1912
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1883  (eventuellt  redan 1882?). Bosatt i Ladysmith, British Columbia,  Kanada

Karl Isaksson  Erkki f.  1859
Till N.  Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1883, återkom hem 21.11.1897

Emma Kristina Gretasdotter  Rolig f.  1864
Till N.  Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1883-1884

1884

Henrik Johansson Sammeli f.  1852
Till N. Amerika 14.5.1884

Karl Adolf Persson  Forsman f.  1862 d. 1923
Till N. Amerika 11.6.1884, återkom hem 6.10.1894

Blivande hustrun Greta Wilhelmina Isaksdotter Tornberg f.  1859 d. 1946
Till N.  Amerika 11.6.1884, återkom hem 6.10.1894

Gift i USA 27.7.1884 med Karl Adolf Forsman (se  ovan)

                                           Barn födda i Houghton, Michigan:
                                            Karl William f. 
1885 d.  1951
                                            Anna Vilhelmina f. 1887 d.  1975

                                            Sedi Sofia
f. 1888  d.  1910
                                            Elisa Amanda f. 
1891 d.  1961
                                            Etna Teresia f.  1893 d.  1917
                                           återkom hem med föräldrarna

Isak Wilhelm Isaksson  Tornberg f.  1862 d. 1948
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1884.  Bosatt i Ishpeming, Marquette, Michigan, USA

1886

Amalia Kristina Andersdotter  Drugge  (Svahn) f.  1868
Till N.  Amerika 3.6.1886

Josefina Johansdotter Rolig  (Rova) f.  1854
Till N. Amerika 10.6.1886

Karl Gustaf Isaksson  Forsman  (Rova) f.  1863
Till N.  Amerika 14.6.1886

Karl Johan Olsson  (Drugge) f.  1866 d. 1928
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1886.  Bosatt i Tapiola, Michigan, USA

Karl Henriksson  Kunni f.  1847 d. 1917
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1886-1887, återkom hem omkring 1891

Karl Johan Johansson (Mariasson)  Sammeli f.  1865 d. omkring 1890
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg  omkring  1886-1887

1887

Petter Gustafsson  Tiensuu f.  1847 d. 1911
Barnen

Per Olof Persson Tiensuu f.  1868

Hilda Sofia Persdotter Tiensuu f.  1870
Till N.  Amerika 1.6.1887, pappan återkom hem omkring 1891, men utvandrade igen med resten av familjen 31.5.1892 (se nedan).  Föräldrarna  återkom hem (utan barn) 7.11.1907

Isak Henriksson Sammeli f. 1847 d. 1921
Till N.  Amerika 23.8.1887, återkom hem 2.1.1892 (torde ha kommit hem redan sensommaren 1891)

Karl Johan Johansson Hannu f. 1862 d. 1939

Hustrun Maria Greta Johansdotter Vuopio f. 1855 d. 1905
Barnen

Ida Johanna f. 1884 d. 1929
Jenny Vilhelmina
f. 1886

Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1887.  Bosatta i Atlantic Mine, Michigan, USA

1889

Kaisa Maria Isaksdotter Tornberg f.  1866 d. 1959
Till N. Amerika 15.6.1889. Reste från  Göteborg 26.6.1889  med destination Hancock, Michigan. Gift 1893 med Johan Kermuniemi (se ovan 1883) i Mass  City, Michigan, USA

Isak Wilhelm Eriksson Kumppani f.  1869 d. omkring 1939
Till N. Amerika 25.6.1889. Dödförklarad 1941 med antaget dödsdatum 30.6.1899. Kringvandrande guldvaskare i Kanada

Karl Johansson Kunni  (Jussi) f.  1871
Till N.  Amerika 30.6.1889. Reste från Göteborg 9.7.1889 med destination Buffalo, New York, USA

Hustrun Amanda Kristina Isaksdotter Tornberg (Kermuniemi) f. 1858 d.  1926
Barnen

Greta Sofia f. 1880 d. 1969
Selma Maria f. 1883 d. 1963

Till N. Amerika 2.12.1889. Gift Isak Isaksson Kermuniemi (se ovan 1883).  Bosatt  i Lead, South Dakota, USA
Barn ( Kermuniemi) födda i  Amerika:

Isak f. 1890 d. 1967
Johan Oskar f. 1892 d. 1969
Karl William f. 1894 levde  1994
Jakob Edvard f. 1897 d. 1958

1890

Petter Olof Johansson Hannu f.  1871
Till N. Amerika 19.5.1890

Brita Kaisa Olsdotter  Drugge f.  1872 d. 1940
Till N. Amerika 16.6.1890. Gift 1:a Johan Mäki, 2:a Johan Mikkola. Bosatt i Hancock och Houghton, Michigan, USA

1891

Petter Britasson  Mellajärvi f. 1850

Hustrun Eva Johanna Olsdotter Lustig f. 1852
Barnen

Emma Kristina f. 1877
Petter Oskar f. 1879
Hulda Johanna f. 1881
Elin Teresia f. 1883
Hilda Sofia f. 1886
Till N. Amerika 12.7.1891

Frans Oskar Isaksson Pieti  (Tiensuu) f. 1875 d. 1949
Till N. Amerika 30.8.1891. Bosatt i Edmonton, Alberta, Kanada

1892

Petter Gustafsson Tiensuu f. 1847 d. 1911

Hustrun Eva Johanna Johansdotter Tiensuu f. 1850 d. 1916
Barnen

Selma Johanna f. 1878
Laura Gustava f. 1880
Johan Helmer f. 1882
Hilma Teresia f. 1886


Till N. Amerika 31.5.1892, föräldrarna  återkom hem  7.11.1907

1893

Oskar Wilhelm Wilhelmsson Lustig f.  1874
Till N. Amerika 5.6.1893. Reste från Göteborg 16.6.1893  med destination Quebec, Quebec, Kanada

Petter August Henriksson  (Puhkuri) f. 1864 d. 1930
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring  1893,  återkom hem i oktober 1896

1896

Selma Gustava Persdotter Matkajärvi f. 1880
Till N. Amerika 20.6.1896. Reste från Göteborg 15.7.1896  med destination Calumet, Michigan, USA

1898

Petter Olof Olsson Drugge f.  1878 levde 1928
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg hösten 1898. Bosatt  i Minnesota, USA

1899

Selma Karolina Persdotter Vasikkaoja f. 1880
Till N. Amerika 18.8.1899 (piga å nr  4  Knuuti)

Maria Helena Salomonsdotter Matkajärvi f. 1844
(änka 1898 efter Petter Anders Olsson Matkajärvi)
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring  1899-1900

1902

Frans Oskar Johansson Hannu f.  1877
Till N. Amerika utan  flyttningsbetyg i juli  1902

1903

Oskar Helmer Karlsson Drugge f.  1878 d. 1953


Hustrun Hilma Wilhelmina Isaksdotter Hannu f. 1876 d. 1937
Barnen

Gerda Sylvia f. 1897 d. omkring 1978
Karl Helmer f. 1900 d. 1958
Hanna Senefia f. 1903 d.  1979-80

Till N. Amerika utan flyttningsbetyg sommaren 1903,  ”vistas i Amerika 8.7.1903”. Bosatta i Zürich, Montana,  USA

Hilma Katarina Eriksdotter  Kumppani f.  1878 d. 1931
Till N. Amerika 8.7.1903. Reste från Göteborg 15.7.1903 med destination Atlantic Mine, Michigan, USA. Återkom hem 1905.  Gift Johan Herman Andersson i  Keräsjoki

Herman Abiel Fredriksson  Tornberg f.  1881
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring  1903

Johan Teodor Josefinasson  Wennberg f.  1877 d. 1953
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903,  återkom hem omkring 1906. Till Gällivare 1.5.1910. Var  även senare en resa  tillsammans med hustrun till Brasilien omkring  1910-1911

Karl Levi Isaksson  Tornberg f.  1876 d. 1939
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1903-1904.  Frejdebrev 27.6.1902; ”vistas i Amerika 1904”.  Bosatt i South Range, Michigan, USA

Oskar Isaksson  Tornberg f.  1879 d. omkring  1910
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg  omkring  1903-1904

Anna Johanna Eriksdotter  Salmi f.  1893
Till N. Amerika 1903?????? Kolla upp  det  här!

1904

Greta Cecilia Isaksdotter Sammeli f.  1883 d. 1986
Till N. Amerika 11.7.1904. Gift Alrik Jaukkuri.

Oskar Eriksson  Kumppani f.  1875 d. 1964
Hustrun Greta Johanna Isaksdotter Kaisajuntti f. 1877 levde 1930
Barn

Hilja Teresia f. 1899 d. omkring 1969
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 1904  (möjligen  redan 1903). Bosatta i Detroit, Michigan, USA, men bodde tidvis även på farmen i Minnesota, USA

Nils Henrik (Nilsson) Larsson Stridsman f. 1883 d. 1947
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1904, återkom hem 6.6.1909

1905

Arvida Villmaria  Uusitalo f.  1868
Till N. Amerika 13.7.1905 (från Kittilä, piga å nr 10 Tiensuu)

1906

Adla Josefina Isaksdotter  Erkki f.  1888
Till N. Amerika 24.6.1906

1907

Frans Oskar Isaksson  Kaisajuntti f. 1885 levde 1960
Till N. Amerika 1907. Bosatt i Chicago, Illinois, USA

1909

Hulda Eufemia  Bergström f. 1890
Till N. Amerika 7.8.1909 (piga å nr 9  Mäki-Tiensuu))

Johannes Eeti Eriksson Kihlanki f.  1876
Till N. Amerika 16.12.1909

Ida Maria Isaksdotter  Sammeli f.  1887 d. 1971
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1909

Johan Abraham Abrahamsson Kaisajuntti f. 1882 d. 1945
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1909-1910;  frånvarande 1910

1910

Hanna Elisabet  Gard f.  1885
Till N. Amerika 21.4.1910 (piga å nr 7 Mäki-Hannu))

1911

Alfhild Katarina Isaksdotter  Hannu f.  1888 d. 1974
Till N. Amerika 4.5.1911. Reste från  Göteborg 12.5.1911  med destination Quebec, Quebec, Kanada. Bosatt i Chicago, Illinois, USA.  Ogift

Kristina Matilda (Nilsdotter) Larsson Stridsman f. 1888
Till N. Amerika 11.9.1911, återkom hem 1.10.1912. Gift Helmer Amandus Stenberg i Luleå

1913

Johan William Isaksson Sammeli f.  1893 d. 1940
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1913

1916

Judit Johanna Justina Magnusdotter  Löfvenborg f. 1895
Till N. Amerika 8.7.1916

Hellin Sofia Fransdotter Hannu f.  1896
Till N.  Amerika 7.12.1916. Gift Bill Kohtala.  Bosatta i Chicago, Illinois, USA

1920

Magnus Hilding Magnusson  Löfvenborg f. 1882 d. 1959-1960
Till N. Amerika 7.5.1920, återkom hem  (till Morjärv)  omkring 1949. Emigrerade igen till Amerika, återkom hem än en gång  (Morjärv)

1923

Fale Viktor Isaksson  Tiensuu f.  1897 d. omkring 1936
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg 12.4.1923.  Vådaskjuten till döds i Alaska omkring 1936 

Sigurd Hilding Williamsson Strålberg f. 1899
Till N. Amerika omkring 1923

1924

Karl Johan Efrosynesson Aili f.  1885 d. 1977
Ämnade till N. Amerika (Kanada) 10.4.1924  (pass utfärdat i Luleå 7.4.1924) men kom ej iväg

Erik Alfred Torikka f.  1903 d. 1964
Till N. Amerika (Kanada) utan flyttningsbetyg  och pass  samt under identitet av ”Karl Johan Aili, f. 1885”,  (över Trondheim) 10.4.1924.  Bosatt i Canal Flats, British Columbia, Kanada

1925

Frans Oskar Gretasson Hannu ( Hannedahl) f. 1885 d.  1972
Till N. Amerika 1925. Reste från Göteborg 25.9.1925 med destination Two Harbors, Minnesota, USA. Återkom  hem 1930

Karl Anton Isaksson Frisk f.  1878 d. 1965
Till N. Amerika utan flyttningsbetyg omkring 1925, återkom hem omkring 1928. Arbetade på Pacific-banan

1926

Karl Wilhelm Magnusson Löfvenborg f. 1884
Till N.  Amerika omkring 1926

1928

Helga Ingeborg  Hannu f.  1911
Till N. Amerika 1928. Reste från Göteborg  5.1.1928 med  destination Detroit, Michigan, USA

Edit Maria Makslahti  (Mathlin) f. 1908 d. 1985
Till N. Amerika (Kanada) 25.4.1928. Gift? Bosatt i British Columbia, Kanada

1929

Hustrun Sabina Juliana Fogelkvist (Löfvenborg) f. 1898
Barnen

Ingrid Gunborg f. 1914
Karl Wilhelm Georg f.  1919
Åke Oskar Teodor f.  1920
Hilding Magnus f. 1922
Sten f. 1924

Till N. Amerika 1929. Reste från Göteborg 9.2.1929 med destination New York, New York, USA. Gift Karl Wilhelm Magnusson Löfvenborg (se ovan 1926)

Gustaf Fritjof Kumppani (Grape) f. 1909 d.  1973
Till N. Amerika 1929. Reste från Göteborg  27.3.1929 med  destination Detroit, Michigan, USA. Återkom hem omkring 1935

Johan Gustaf  Boman f.  1909 d. omkring 1970
Till N. Amerika (Kanada) 1929. Reste från  Göteborg  4.5.1929 med destination Revelstoke, British Columbia.  Bosatt i Vancouver, British Columbia, Kanada

Erik Axel Williamsson  Strålberg f. 1896 d. 1963
Till N. Amerika (Kanada) 1929. Reste från Göteborg 4.5.1929 med destination Revelstoke, British Columbia. Bosatt i British Columbia, Kanada. Återkom hem 1932

Gösta Wilhelm Strålberg f. 1906 d. omkring 1973
Till N. Amerika  (Kanada) 1929. Reste från Göteborg 4.5.1929 med destination Revelstoke, British Columbia. Bosatt i British Columbia, Kanada

Axel Abiel Torikka f.  1909 d. 1988
Till N. Amerika (Kanada) 6.8.1929. Reste med fartyget  Drottningholm från Göteborg 14.9.1929 med destination  Twin Butte, British  Columbia, Kanada; ankom Halifax, Nova Scotia,  Kanada, 22.9.1929. Bosatt i Vancouver, British Columbia, Kanada

Lars Emil (Nilsson) Larsson Stridsman f. 1895 d. 1987
Till N. Amerika (Kanada) 1929. Reste från Göteborg 26.10.1929 med destination Montreal, Quebec, Kanada.  Återkom hem under 1930-talet

1930

Elsa Katarina  Mathlin f.  1913
Till N. Amerika (Kanada) 17.12.1929. Reste från Göteborg 11.1.1930 med destination Edmonton, Alberta, Kanada. Gift? Bosatt i British Columbia, Kanada

Population of Niemis village 1860-2001, taken each year at December 31st:
1860 = 295 people
1870 = 263
1880 = 272
1890 = 230
1900 = 237
1910 = 270
1920 = 379
1930 = 323
1940 = 350
2000 = 155
2001 = 147

File created 30.9.2002
/ST

 

NEXT

PAGE 1  |  PAGE 2  |  PAGE 3

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server