Amerikaemigranter från Övertorneå 1866-1871


by Sture Torikka © copyright 2002 all rights reserved


Jag har inventerat de tidigaste ”direktutvandrarna” till Norra Amerika. Med detta menar jag de som reste direkt till Amerika, d v s utan någon längre tids uppehåll i (vanligtvis) Nordnorge.
Problematik uppstår i bl a det faktum att vissa resenärer uttagit flyttningsbetyg, men ändå inte rest iväg. Även förekommer fall där de tagit ut flyttningsbetyg för Amerika, men de facto hamnat någon helt annan stans. I flera fall har de inte ens lämnat landet. Sedan har vi även det fenomenet att folk har rest iväg utomlands utan att begära flyttningsbetyg från den lokala kyrkoherden. De är svårare att säkert lokalisera.

Den första ”omgången” med tornedalingar i Amerika (alltså flera än en!) reste från Nordnorge sommaren 1864. Dessa personer hade varit i Norge ett antal år och drog nu vidare till Norra Amerika; ”det förlovade landet”. Utvandrarna härifrån var bördiga från Torneälvens bägge strandsidor med representanter från de svenska socknarna Nedertorneå, Karl Gustaf, Hietaniemi och Övertorneå, samt även från Karunki och Alkkula socknar på den finska älvsidan.
Nikkalafödde Petter Lahti (f. 1834, d. 1911 i Franklin, Minnesota) reste till Norra Amerika från Norge 1864, och han kom att fungera såsom en sammanhållande och förmedlande länk för finskspråkiga immigranter i Amerikas Förenta Stater. Han lär även ha hunnit deltaga i Amerikanska inbördeskriget åren 1864-1865 (dock ej verifierat).

Följande personer uppfyller kriterierna för uttagna flyttningsbetyg för emigration till Norra Amerika samt att de tydligen också kommit sig iväg med fartyg över Atlanten. Vad som senare har inträffat är i många fall helt okänt.
Påpekas bör dock att flera av de till Nordnorge (ej medtagna här) utvandrade sockenborna väl därifrån senare emigrerade till Amerika.

Övertorneås första amerikaemigranter reste iväg sommaren 1866.

1. Backstugusittaren Isak Annasson Parpa (f. 1833) med familj från Haapakylä (4 pers). Flyttningsbetyg uttaget 14.6.1866. Mannen avled sedermera i Cokato, Minnesota, 1883.

2. Backstugusittaren Isak Nilsson Brännström (f. 1833) med familj från Kuivakangas (3 pers). Flyttningsbetyg uttaget 14.6.1866 (otydligt datum i Hfl). De skall ha bott en tid i Cokato, Minnesota, men familjen återkommer hem till Övertorneå redan 22.7.1867. Enda barnet, sonen Karl, dog i Amerika två månader efter utvandringen, vilket måhända kan ha varit en delorsak till att familjen återvände så snart. Isak Brännström blev sedermera Laestadiipredikant och drunknade 1873. Han hade åtminstone VARIT till Amerika.

Åren 1867-1870 var det ingen som antecknats officiellt såsom direktutvandrare till Norra Amerika, enbart emigranter till Norge och Finland. Av de som for till Norge har säkerligen flera senare dykt upp i Amerika.

3. Bondesonen Abram Isaksson Heikkilä (f. 1849) från Haapakylä (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 26.3.1871.

4. Backstugusittaren Jakob Johansson Rovainen (f. 1828) med familj från Haapakylä (6 pers). Flyttningsbetyg uttaget 3.7.1871. Mannen avled 1898 i Cokato, Minnesota.

5. Bondesonen Erik Aron Isaksson Rautio (f. 1847) från Kuivakangas (ensam). Flyttningsbetyg uttaget 17.7.1871.

Åren härefter började direktutvandringen till Norra Amerika stadigt att öka, men dessa ovan nämnda var pionjärerna från Övertorneå socken.

 

Why Did They Go            Finnish in Copper Country

Copper Country Online Files

Copper Country Online Files

Houghton MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries 

Keweenaw MIGenWeb

Index | Archives | Bibliography | Bios | Cemeteries | Lookups | Obits | Queries

Join Us On FaceBook

  Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2013. All rights reserved. Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media including CDs, books, and visual presentations.  Small parts (not all one surnames studies) may be used in personal family genealogies.  Please cite your source (this site) when using this data. 

MIGenWeb Project

 

Hosted on the Michigan Family History Network Server